Vroege pootaardappelen poot u het best in de maand maart. Wanneer u ze in deze maand poot, is de oogstperiode van de aardappelen eind juni/begin juli.